Dispoziţii generale

1.1. Site-ul https://idbs.ro (denumit în continuare „site-ul” sau „site-ul idbs”) aparţine Societăţii Grosu Media Production S.R.L. (denumită în continuare „Societatea” sau „GMP”), cod de identificare fiscală 45081994.

1.2. Informaţiile conţinute în acest site sunt protejate de reglementările romaneşti şi/sau internaţionale.

1.3. Prezentele termenii şi condiţii (denumiţi în continuare „termenii şi condiţiile”) se referă la site-ul idbs  şi se adresează, sunt aplicabile şi sunt obligatorii: i) oricărei persoane fizice (denumită în cadrul prezentelor termeni şi condiţii şi „utilizatorul” sau „dumneavostra”), indiferent de natura acesteia, care accesează acest site şi/sau orice pagină de pe site şi/sau accesează şi/sau foloseşte în orice mod orice informaţie de pe site, total şi/sau parţial, în nume propriu sau în numele şi/sau pe seama unui profesionist (denumite în cadrul prezentelor termeni şi condiţii şi „profesionistul”); precum şi îi) profesionistului.

1.4. De asemenea, fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, prezentele termenii şi condiţii se aplică şi sunt obligatorii oricărui utilizator şi oricărui profesionist care doreşte să achiziţioneze/achiziţionează orice pachete de curs (denumite în continuare şi „pachetele” sau „pachetele de curs”) şi/sau bunuri (denumite în continuare şi „bunurile” sau „produsele”) şi/sau experienţe (denumite în continuare şi „experienţele”), care sunt prezentate pe site-ul idbs. Utilizatorul şi profesionistul vor putea fi denumiţi împreună în cadrul prezentelor termeni şi condiţii şi  „clientul”.Utilizatorul sau profesionistul care cumpără orice bun vor putea fi denumiţi în cadrul prezentelor termeni şi condiţii şi „cumpărătorul”.În relaţie cu vânzarea de bunuri Societatea va putea fi denumită în în cadrul prezentelor termeni şi condiţii şi „vânzătorul”.

1.5. Prezentele termenii şi condiţii stabilesc termenii şi condiţiile de accesare şi utilizare a site-ului idbs  precum şi termenii şi condiţiile (generale) de achiziţionare a pachetelor şi/sau bunurilor şi/sau experienţelor, care sunt prezentate pe site. Prezentele termenii şi condiţii includ şi orice modificare totală sau parţială a acestora de către Societate.

1.6. Prin accesarea acestui site şi/sau a oricărei pagini de pe site şi/sau prin accesarea şi/sau folosirea în orice mod a oricărei informaţii de pe site, indiferent de modalitatea de accesare şi/sau folosire, şi/sau prin crearea şi/sau accesarea oricărui cont, şi/sau prin apăsarea oricărui buton (de acceptare) şi/sau bifarea oricărei căsuţe, în acest sens, şi/sau prin exprimarea oricărei intenţii de achiziţionare a oricăror pachete şi/sau bunuri şi/sau experienţe şi/sau prin achiziţionarea oricăror pachete şi bunuri şi/sau experienţe, utilizatorul şi profesionistul sunt de acord cu şi accepta să fie legaţi de şi să li se aplice toţi termenii şi condiţiile prezentaţi în/pe acest site, care au valoare contractuală şi pe care îi acceptă în mod irevocabil şi necondiţionat şi care se  vor aplica ca şi un contract intre utilizator şi/sau profesionist, pe de o parte (după caz) şi Societate, pe de altă parte, şi se obliga să îi respecte în totalitate şi în mod corespunzător. Dacă utilizatorul şi profesionistul nu sunt de acord cu, dacă nu doresc să respecte în totalitate, dacă nu înţeleg sau dacă nu doresc să fie ţinut(i), (de)  termenii şi condiţiile prezentaţi în/pe acest site, sunt rugaţi să nu utilizeze în nici un fel şi în nici un mod acest site.

1.7. Pachetele şi/sau bunurile şi/sau experienţele care sunt prezentate pe site sunt diverse şi pentru achiziţionarea unora dintre acestea se vor aplica cu valoare contractuală, în plus faţă de prezentele termeni şi condiţii, şi termenii şi condiţiile speciale (denumite în continuare şi “termenii şi condiţiile speciale”) prevăzute pe site şi/sau comunicate de Societate şi/sau încheiate cu Societatea. În cazul unor discrepante intre prezenţii termeni şi condiţii şi termenii şi condiţiile speciale, vor prevala termenii şi condiţiile speciale.

1.8. Utilizatorul trebuie să-şi exprime orice intenţie de achiziţionare a oricăror pachete şi/sau bunuri şi/sau experienţe şi/sau să achiziţioneze şi/sau să folosească orice pachete şi/sau bunuri şi/sau experienţe doar conform instrucţiunilor şi condiţiilor oferite/permise de Societate.

1.9. Prestatorul este şi va rămâne proprietarul cursurilor accesibile prin pachetele de curs, al tuturor drepturilor (incluzând drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală) cu privire la cursuri, cu privire la orice materiale şi cu privire la orice (altfel de) opere (de creaţie intelectuală), accesibile prin intermediul site-ului (“materialele”) şi al oricăror mărci/sigle/logo-uri/branduri folosite în legătură cu site-ul, cursurile, bunurile şi experienţele, Societatea păstrându-şi şi rezervându-şi toate drepturile care nu vă sunt acordate dumneavoastră în mod expres, dumneavoastră fiind obligat să respectaţi, în totalitate şi în mod corespunzător, orice menţiuni (în special cu privire la drepturile de autor) şi restricţii care se vor găsi în oricare din cele anterior menţionate.

1.10. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate şi pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care utilizatorul acţionează în numele unui profesionist, toate obligaţiile utilizatorului din prezentele termeni şi condiţii se aplică mutatis mutandis şi profesionistului, toate referirile făcute la utilizator se considera făcute mutatis mutandis şi la profesionist, utilizatorul obligându-se să îndeplinească (şi) orice obligaţii ale profesionsitului în cazul  în  care acesta din urmă nu le executa/le executa necorespunzător.

Contul

2.1. Pentru a accesa anumite secţiuni şi/sau informaţii şi/sau conţinut şi/sau funcţionalităţi şi/sau facilităţi şi/sau pentru a putea comanda şi/sau achiziţiona orice pachete şi/sau anumite bunuri şi/sau experienţe, utilizatorul trebuie să îşi creeze un cont (“contul”).

2.2. Utilizatorul este responsabil în exclusivitate ca toate datele furnizate la data creării contului să fie corecte, complete şi adevărate, Societatea fiind exonerata de orice răspundere în aceste cazuri.

2.3. Societatea poate dezactiva şi/sau şterge un cont în care utilizatorul nu respecta în mod corespunzător orice termeni şi/sau condiţii, fără vreo responsabilitate de vreo natură faţă de utilizator.

2.4. În afara utilizatorului (persoana fizică) care şi-a creat contul nicio altă persoană fizică nu are dreptul să accesese şi/sau să folosească contul şi/sau orice conţinut şi/sau orice funcţionalităţi şi/sau facilităţi incluse în pachetul achiziţionat.

2.5.  Dumneavoastră: (a) trebuie să nu permiteţi niciunei alte persoane să acceseze şi să folosească contul şi/sau orice funcţionalităţi şi/sau facilitate incluse în pachetul achiziţionat; (b) sunteţi răspunzător pentru menţinerea securităţii şi confidenţialităţii (informaţiilor de accesare a) contului, incluzând fără limitare parola de acces; (c) sunteţi răspunzător pentru activitatea care se realizează în legătură cu contul; (d) sunteţi răspunzător în mod direct pentru respectarea prezentelor  termenii şi condiţii şi pentru orice încălcare a prezentelor  termenii şi condiţii.

2.6. Crearea contului prin orice metode automate nu este permisă.

2.7. Utilizatorul poate solicita oricând ştergerea unui cont. În acest caz, conţinutul, funcţionalităţile şi facilităţile oricăror pachete de curs nu vor mai fi disponibile, fără vreo responsabilitate de vreo natură a Societăţii în aceste cazuri.

Cursurile şi pachetele de curs

3.1. Pachetele de curs, conţinutul, funcţionalităţile, facilităţile şi specificaţiile acestora sunt prezentate pe site.

3.2. Pachetele de curs, conţinutul şi/sau funcţionalităţile şi/sau facilităţile acestora pot fi modificate în orice moment de către Societate, fără îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile şi fără vreo responsabilitate în acest sens.

3.3. Prin achiziţionarea unui pachet de curs pot fi vizualizate cursurile menţionate în respectivul pachet şi pot fi accesate conţinutul, funcţionalităţile şi facilităţile menţionate expres în pachet.Pentru evitarea oricărui dubiu cursurile sunt/vor fi accesibile doar pentru a fi vizualizate de utilizator pentru scopuri de informare şi pentru niciun alt scop, indiferent de natura acestuia.

3.4. Utilizatorul înţelege şi agreează faptul că, în concordanţă cu prezentele termeni şi condiţii, obţine doar un drept limitat de vizualizare a cursurilor menţionate în pachetul de curs achiziţionat şi un drept limitat de  acces al conţinutului, funcţionalităţilor şi facilitaţilor menţionate expres în pachet şi indiferent de folosirea oricăror cuvinte care ar putea induce orice idee a unei cumpărări/achiziţionări sau alte idei similare, utilizatorul nu obţine niciun drept de proprietate sau orice alt drept, cu privire la cursuri şi/sau conţinutul şi/sau funcţionalităţile şi/sau facilităţile oricăror pachete de curs şi/sau materiale, în afara dreptului limitat de vizualizare a cursurilor menţionate în pachetul de curs achiziţionat şi a dreptului limitat de  acces al conţinutului, funcţionalităţilor şi facilitaţilor menţionate expres în pachet.

3.5. Cursurile pot fi vizualizate doar de utilizator şi doar pe o perioadă de 12 luni de la achiziţionarea pachetelor de curs din care fac parte cursurile. În cazul în care Societatea permite o perioda de vizualizare mai lungă, aceasta nu creează nicio obligaţie de nicio natură în sarcina Societăţii, aceasta având dreptul oricând după perioada de 12 luni anterior menţionată să limiteze/înceteze accesul la cursuri, fără îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile şi fără vreo responsabilitate în acest sens

3.6. Conţinutul şi/sau funcţionalităţile şi/sau facilităţile oricăror pachete de curs pot fi accesate doar de utilizator şi doar pe o perioadă de 12 luni de la achiziţionarea pachetelor de curs din care fac parte acestea.În cazul în care Societatea permite o perioda de accesare mai lungă, acesata nu creează nicio obligaţie de nicio natură în sarcina Societăţii, aceasta având dreptul oricând după perioada de 12 luni anterior menţionată să limiteze/înceteze accesul la orice conţinut şi/sau funcţionalitate şi/sau facilitate, fără îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile şi fără vreo responsabilitate în acest sens.

3.7. Cursurile vor putea fi vizualizate şi conţinutul şi/sau funcţionalităţile şi/sau facilităţile oricăror pachete de curs vor putea fi folosite, doar pentru scopuri proprii ale utilizatorului şi nu vor fi folosite pentru exploatarea unei întreprinderi şi/sau pentru a obţine orice avantaj direct sau indirect, inclusiv comercial(pentru exploatarea unei întreprinderi) sau economic, altfel decât prin folosirea ca utilizator final a acestora.

3.8. Cursurile sunt destinate a fi vizualizate şi conţinutul şi/sau funcţionalităţile şi/sau facilităţile oricăror pachete de curs sunt destinate a fi folosite, doar pentru scopurile menţionate în prezentele termeni şi condiţii şi/sau permise de pacheţele de curs şi pentru niciun alt scop de nicio natură.

3.9. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, cursurile vor putea fi vizualizate şi conţinutul şi/sau funcţionalităţile şi/sau facilităţile oricăror pachete de curs vor putea fi folosite, doar conform celor menţionate în prezentele termeni şi condiţii şi pachetele de curs şi doar cu bună credinţă şi conform bunelor uzanţe.

3.10. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, cursurile vor putea fi vizualizate şi conţinutul şi/sau funcţionalităţile şi/sau facilităţile oricăror pachete de curs vor putea fi folosite, doar cu condiţia ca acestea să nu contravină exploatării normale a operei în sensul reglementarilor privind drepturile de autor şi astfel încât să nu îi prejudicieze pe autori, Societate sau pe alţi titulari ai drepturilor de vizualizare/utilizare.

3.11. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate şi pentru evitarea oricărui dubiu, dumneavoastră nu aveţi dreptul să vizualizaţi cursurile şi/sau să folosiţi conţinutul şi/sau funcţionalităţile şi/sau facilităţile oricăror pachete de curs pentru alte scopuri în afara celor anterior menţionate, decât cu acordul expres şi prealabil al Societăţii.

3.12. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate şi pentru evitarea oricărui dubiu, dumneavoastră luaţi la cunoştinţa şi sunteţi de acord în mod expres cu faptul că aveţi dreptul să vizualizaţi cursurile şi/sau să folosiţi conţinutul şi/sau funcţionalităţile şi/sau facilităţile oricăror pachete de curs, doar ca utilizator final.

3.13. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, cursurile vor putea fi vizualizate şi conţinutul şi/sau funcţionalităţile şi/sau facilităţile oricăror pachete de curs vor putea fi folosite doar în aşa fel încât să nu fie afectate în niciun fel şi în niciun mod drepturile vreunor terţe părţi şi/sau ale Societăţii.

3.14. Prin achiziţionarea oricărui pachet de curs, dumneavoastră declaraţi şi garantaţi că aveţi capacitatea şi drepturile legale pentru a-l achiziţiona şi folosi şi sunteţi exclusiv responsabil în acest sens.

3.15. Dumneavoastră sunteţi exclusiv responsabil pentru a determina dacă pachetele de curs sunt corespunzătoare scopurilor pentru care aveţi dreptul şi doriţi să le folosiţi.

3.16. Pachetele de curs pot fi achiziţionate prin plata sumelor de bani menţionate pe site la descrierea pachetelor de curs.

3.17. După achitarea pachetului de curs selectat, cursul va fi disponibil online, pe siteul idbs.ro, în contul beneficiarului în maxim 24 de ore de la confirmarea tranzacției.

Bunurile

4.1.Bunurile care pot fi achizionate de utilizator sunt prezentate pe site.

4.2. Anumite bunuri vor putea fi achiziţionate doar de utilizatorii care au achiziţionat un pachet de curs şi au un cont valid.

4.3. Preţurile bunurilor afişate pe site nu includ costurile de livrare, care vor fi suportate de utilizator şi vor diferi în funcţie de adresa unde se doreşte livrarea acestora.

4.4. Societatea va livra bunurile pentru care s-a achitat preţul acestora, la adresa de livrare indicată de utilizator, sub condiţia ca datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare şi livrare, sunt corecte, complete şi adevărate, utilizatorul fiind responsabil în exclusivitate ca toate datele furnizate să fie corecte, complete şi adevărate, Societatea fiind exonerata de orice răspundere în aceste cazuri. Prin finalizarea comenzii utilizatorul garantează că toate datele furnizate sunt reale şi corecte, în caz contrar va suporta consecinţele acestor erori (ex. întârzierea sau trimiterea greşită a comenzii, etc).

4.5. Societatea apelează la diferite servicii de poştă şi/sau curierat furnizate de diverse companii pentru livrarea produselor. În limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Societatea nu îşi asumă responsabilitatea pentru întârzierile la livrare datorate companiilor care asigura livrarea produselor. De asemenea, deteriorările, distrugerile sau pierderile survenite pe timpul transportului până la destinatar cad în sarcina transportatorului.

4.6. Utilizatorii-consumatori beneficiază de garanţie cu privire la bunurile achiziţionate, în conformitate cu legea 449/2003. Răspunderea vânzătorului privind garanţia legală de conformitate faţă de utilizatorul-consumator, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea bunului. După expirarea termenului de 2 ani prevăzut anterior, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condiţiile legii. Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul de 2 ani se reduce la această durată.  Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o. Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepţia cazurilor în care prezumţia este incompatibilă cu natura produsului său a lipsei de conformitate. În cazul produselor folosite termenul de 2 ani anterior menţionat se reduce la un an de la data livrării produsului. Garanţia (prevăzută de reglementările legale imperative) se asigura numai în cazul unor condiţii normale de utilizare şi exploatare a produselor. Societatea va fi exonerata de obligaţiile privind garanţia, dacă defectarea s-a produs din cauza nerespectării de către cumpărător a instrucţiunilor de instalare, punere în funcţiune, utilizare, întreţinere, manipulare, transport şi depozitare.

Experienţele

5.1. Experienţele reprezintă diferite activităţi şi/sau întâlniri şi/sau evenimente şi orice astfel de experienţe, în principal în compania unor persoane, care vor fi oferite de Societate şi prezentate prin intermediul site-ului.

5.2. În vederea achiziţionării anumitor experienţe va putea fi necesar să se încheie o convenţie separată de achiziţionare a experienţei.

5.3. Prin rezervarea oricărei experienţe, utilizatorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze şi să îi solicite orice informaţii, date şi documente necesare pentru verificarea utilizatorului şi identităţii acestuia şi/sau pentru stabilirea oricăror detalii privind experienta rezervată şi achiziţionarea acesteia, disponibilitatea persoanei şi a utilizatorului la o anumită dată şi oră pentru experienţa şi/sau pentru întocmirea convenţiei de achiziţionare a experienţei. În vederea încheierii convenţiei privind experienţă, utilizatorul va putea fi nevoit să se prezinte la sediul Societăţii, cheltuielile de delăsare aferente fiind în sarcina utilizatorului.

5.4. Cu excepţia cazului când Societatea agreează altfel, în cazul în care în 48 ore de la rezervarea experienţei: i) utilizatorul nu furnizează informaţiile, datele şi documentele solicitate; ii) convenţia de achiziţionare a experienţei nu este semnată de Societate şi utilizator; şi iii) utilizatorul nu achita preţul experienţei pe baza convenţiei încheiate, rezervarea va fi anulată fără îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile şi experienţa va putea fi rezervată şi achiziţionata de orice alt utilizator.

Societatea poate refuza încheierea unei convenţii la discreţia sa şi orice răspundere a Societăţii în astfel de cazuri este exclusă.

5.5. În cazul unor discrepante intre orice termeni şi condiţii şi termenii şi condiţiile din convenţia de achiziţionare a experienţei, vor prevala termenii şi condiţiile din convenţia de achiziţionare a experienţei.

Dispoziţii comune

6.1. Societatea îşi rezervă dreptul de refuza şi/sau a anula şi/sau denunţa unilateral şi/sau înceta, prin anunţarea(notificarea) utilizatorului în cont şi/sau pe email şi/sau pe SMS,  şi fără îndeplinirea vreunei alte   formalităţi prealabile şi fără nici o procedură judiciară sau extrajudiciară, orice comenzi şi/sau achiziţionări şi/sau contracte/convenţii, pentru pachete de curs şi/sau bunuri şi/sau experienţe care sunt afişate pe site ca urmare a unor erori, sau care, din cauza unor erori prezintă informaţii şi/sau preţuri eronate/derizorii (preţuri pe care le poate aprecia că fiind eronate/derizorii orice cumpărător diligent) şi/sau pe care din motive independente de voinţă sau controlul nu le mai poate vinde şi/sau livra şi/său asigură utilizatorului, după caz şi/sau în legătură cu  care utilizatorul nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile .

6.2. Fără a afecta alte drepturi ale Societăţii, Societatea poate refuza orice comandă efectuată de către utilizator, şi va putea anunţa (notifica) utilizatorul în cont şi/sau pe email şi/sau pe SMS despre acest lucru, în oricare din următoarele cazuri: i) neacceptarea tranzacţiei de către emitentul cardului utiizatorului; ii) eşuarea / invalidarea tranzacţiei online;iii) datele furnizate de utilizator sunt incomplete şi/sau incorecte; iv) livrări eşuate anterior către utilizator; v) activitatea utilizatorului poate produce daune Societăţii sau partenerilor acesteia; vi) există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

6.3. În cazul în care utilizatorul a achitat preţul pentru oricare dintre aceste pentru pachete de curs şi/sau bunuri şi/sau experienţe, menţionate anterior la 6.1. şi 6.2., preţul plătit de utilizator în aceste cazuri va fi returnat de către Societate, orice altă răspundere fiind exclusă.

6.4. Dreptul de retragere pentru utilizatorul-consumator

Având în vedere tipul şi natura pachetelor de curs şi/sau experienţelor care pot fi achiziţionate, acestea fac obiectul exceptărilor de la dreptul de retragere. Cu excepţia cazurilor în care există exceptări de la dreptul de retragere (ex. art. 16 din OUG 34/2014), utilizatorul-consumator beneficiază de o perioadă de 14 zile începând din ziua în care intră în posesia fizică a produsului pentru a se retrage dintr-un contract la distanţă sau dintr-un contract în afara spaţiilor comerciale, fără a fi nevoit să justifice decizia de retragere şi fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute la art. 13 alin. (3) şi la art. 14 din OUG 34/2014,  în termen de 14 zile începând de la ziua în care intră în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de utilizator. Utilizatorul se obligă să returneze doar acele produse care sunt în aceeaşi stare în care au fost livrate (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte şi documentele care l-au însoţit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, şocuri, urme de folosire excesivă şi/sau intervenţii neautorizate etc. Societatea va rambursa utilizatorului contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile de la dată informării făcute de către utilizator către Societatea în ceea ce priveşte decizia de retragere din contract. Societatea va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

6.5. Toate informaţiile folosite pentru descrierea bunurilor şi/sau a experienţelor care sunt disponibile pe Site sunt doar cu titlu de prezentare. Prin imaginile de prezentare utilizate pe site se încearcă reproducerea cât mai fidelă a produselor. Culorile care apar pe monitor pot fi diferite de culorile reale ale produselor sau ale prinţului de pe acestea.

Dispoziţii diverse

7.1. Pentru evitarea oricărui dubiu şi indiferent de cele menţionate în mod contrar în prezentele termeni şi condiţii,  Societatea nu prestează şi nu acorda, în niciun fel şi în niciun mod, niciun fel de asistenta şi/sau consultanta, juridică sau de alt fel, şi nu este răspunzătoare în niciun fel şi în niciun mod de folosirea totală şi/sau parţială a oricărui curs şi/sau oricăror materiale accesibile prin intermediul site-ului (incluzând fără limitare orice pachete de curs) şi/sau pentru luarea oricărei deciziii şi/sau de încheierea oricărui document, pentru orice scop, care se bazează în orice fel şi în orice mod, total sau parţial, pe orice curs şi/sau orice materiale accesibile prin intermediul site-ului.

7.2. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate şi pentru evitarea oricărui dubiu, cursurile şi materialele, sunt doar pentru scopuri de informare (generală) şi nu sunt, nu vor reprezenta şi nici nu se intenţionează a fi şi/sau a reprezenta, servicii, consultaţii, sfaturi sau opinii (legale sau de alt fel), elaborare de proiecte (de acte) sau opinii legale sau alte tipuri de sfaturi profesionale şi nu trebuie tratate ca un înlocuitor pentu sfaturi specifice necesare în cazuri particulare.

7.3. Informaţiile conţinute în site-ul idbs (care include fără limitare orice pachete de curs) nu pot fi copiate, descărcate, modificate, transferate, distribuite, republicate, reproduse sau transmise, în orice formă şi/sau prin orice mijloace, total şi/sau parţial, fără acordul prealabil al Societăţii.

7.4. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate şi pentru evitarea oricărui dubiu, prin vizualizarea cursurilor şi/sau accesarea oricăror materiale, dumneavoastră (declaraţi că) înţelegeţi şi agreaţi că, conţinutul pus la dispoziţie prin intermediul acestora, şi în special prin materiale, nu este destinat unor situaţii concrete şi specifice şi materialele sunt doar modele cu caracter general.

7.5. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate şi pentru evitarea oricărui dubiu, prin vizualizarea cursurilor şi/sau accesarea oricăror materiale dumneavoastră (declaraţi că) înţelegeţi şi agreaţi că, conţinutul pus la dispoziţie prin intermediul acestora, şi în special prin materiale, nu este destinat să garanteze conformitatea şi/sau aplicabilitatea pentru un anumit caz şi/sau scop şi/sau conformitatea cu o anumită regelementare, cu orice reglementare sau cu toate reglementările şi materialele sunt doar modele cu caracter general.

7.6. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate şi pentru evitarea oricărui dubiu, prin vizualizarea cursurilor şi/sau accesarea oricăror materiale dumneavoastră (declaraţi că) înţelegeţi şi agreaţi că, conţinutul pus la dispoziţie prin intermediul acestora, şi în special prin materiale, nu este destinat să constituie recomandări şi/sau sugestii să acţionaţi într-un anume mod său fel, într-o anumită direcţie şi/sau manieră, despre cum ar trebui sau nu ar trebui să  procedaţi în legătură cu orice decizie şi/sau tranzacţie şi/sau încheierea oricărui document, decizia rămânând exclusiv în responsabilitatea dumneavoastră.

7.7. Folosirea conţinutului pus la dispoziţie prin intermediul cursurilor şi/sau materialelor, şi în special prin modelele de documente, se (va) face exclusiv la alegerea şi pe răspunderea dumneavoastră.

7.8. Societatea nu accepta nicio răspundere de nicio natură în legătură cu folosirea totală sau parţială a  conţinutului pus la dispoziţie prin intermediul cursurilor şi/sau materialelor, şi în special a modelelor de documente, şi dumneavoastră, prin folosirea cursurilor şi/sau materialelor (declaraţi că) înţelegeţi şi sunteţi de acord cu acest lucru.

7.9. Conţinutul pus la dispoziţie prin intermediul cursurilor şi/sau materialelor, şi în special modelele de documente, sunt doar cu scop general, care nu au fost realizate să trateze şi nu pot să trateze (toate) situaţii(le) particulare. Înainte de a folosi, sub orice formă, (orice parte din) conţinutul pus la dispoziţie prin intermediul cursurilor şi/sau materialelor, şi în special modelele de documente, este (posibil să fie) necesar să obţineţi o opinie profesională calificată, inclusiv din partea unui avocat, ca acestea corespund nevoilor şi situaţiilor specifice pentru care doriţi să le folosiţi.

7.10. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate şi pentru evitarea oricărui dubiu, prin folosirea cursurilor şi/sau materialelor, dumneavoastră (declaraţi că) înţelegeţi şi agreaţi că, conţinutul pus la dispoziţie prin intermediul cursurilor şi/sau materialelor, şi în special modelele de documente, trebuie folosite în lumina faptului că mediul fiscal şi legal din România sunt într-o continuă schimbare şi în consecinţă este (posibil să fie) necesar să obţineţi (de fiecare dată când folosiţi conţinutul) o opinie profesională calificată, inclusiv din partea unui avocat, pentru folosirea conţinutului.

7.11. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate şi pentru evitarea oricărui dubiu, prin folosirea cursurilor şi/sau materialelor dumneavoastră (declaraţi că) înţelegeţi şi agreaţi că, orice comentarii aferente conţinutului puse la dispoziţie prin intermediul cursurilor şi/sau materialelor, şi în special aferente modelelor de documente, nu sunt destinate să determine  şi/sau să prevadă orice evenimente sau circumstanţe, nu sunt destinate să acopere vreo situaţie specifică, orice situaţie sau toate situaţiile şi nu sunt destinate să fie exhaustive în vreun fel şi/sau mod.

7.12. Prin vizualizarea cursurilor şi/sau accesarea oricăror materiale dumneavoastră (declaraţi că) înţelegeţi şi agreaţi că, cursurile şi/sau materialele sunt destinate să fie folosite doar pentru scopuri legale, în conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile şi în concordanţă cu prezentele termeni ci condiţii.

7.13. Cu excepţia cazului în care Societatea îşi dă acordul expres prealabil în acest sens, dumneavoastră nu aveţi dreptul şi nu veţi permite niciunei terţe părţi, în legătură cu cursurile şi/sau materialele: (a) distribuirea, vânzarea, transferul, reproducerea, închirierea, împrumutul, comunicarea, radiodifuzarea şi retransmiterea cursurilor şi/sau materialelor şi a oricărei părţi a conţinutului acestora; (c) folosirea cursurilor şi/sau materialelor pentru a le furniza şi/sau incorpora, inclusiv orice parte a conţinutului acestora, în orice produse şi/sau servicii ale unor terţe părţi ; (d) permiterea oricărei terţe părţi să folosească cursurile şi/sau materialele şi în special orice parte a conţinutului acestora; (e) îndepărtarea, deformarea, deteriorarea, ascunderea sau alterarea oricărei menţiuni cu privire la orice drepturi de autor, mărci sau alte drepturi (de proprietate) ; (f) folosirea cursurilor şi/sau materialelor şi a oricărei părţi a conţinutului acestora în scopuri ilegale şi/sau cu încălcarea prezentelor termini şi condiţii; (g) furnizarea de date incomplete şi/sau care nu corespund realităţii şi/sau folosirea identităţii sau datelor unei alte persoane în vederea creării contului şi/sau vizualizării şi/sau folosirii cursurilor şi/sau materialelor; (h) desfăşurarea oricăror activităţi frauduloase sau ilegale ; i) dezvăluirea şi/sau publicarea, sub orice formă şi/sau în orice mod, a oricărei părţi a acestora.

7.14. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate şi pentru evitarea oricărui dubiu, Societatea nu garantează că cursurile şi/sau materialele sunt în concordanţă cu vreo reglementare aplicabilă şi/sau în vreo jurisdicţie.

7.15. Prin folosirea cursurilor şi/sau materialelor dumneavoastră (declaraţi că) înţelegeţi şi agreaţi ca Societatea nu garantează faptul că vizualizarea cursurilor şi/sau accesarea oricăror materiale şi a oricărui conţinut a acestora, va fi lipsită de probleme şi/sau neîntreruptă şi/sau va corespunde cerinţelor dumneavoastră  şi/sau va fi lipsită de erori şi/sau faptul că orice erori sau defecţiuni ale cursurilor şi/sau materialelor vor fi corectate,  şi că Societatea nu este răspunzător în niciunul din aceste cazuri.

7.16. În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Societatea nu va fi răspunzătoare şi nu îşi asumă nici o culpă şi nu accepta nici o responsabilitate pentru nici un fel de pierderi şi/sau daune şi/sau prejudicii, indiferent de natura acestora, aduse prin şi/sau rezultate din folosirea informaţiilor conţinute în site-ul idbs şi/sau prin nerespectarea temenilor şi condiţiilor.

7.17. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate şi pentru evitarea oricărui dubiu, cu excepţia celor menţionate în mod diferit şi expres în prezentele termini şi condiţii, Societatea nu este răspunzător pentru niciun fel de daune, indiferent de natura acestora, care rezultă din suspendarea şi/sau întreruperea accesului la orice cursuri şi/sau oricare materiale şi la orice conţinut al acestora.

7.18. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate şi pentru evitarea oricărui dubiu, în limita maximă permisă de reglementările legale în vigoare, dumneavoastră luaţi la cunoştinţă,  recunoaşteţi şi sunteţi de acord în mod expres cu faptul că Societatea nu este răspunzător pentru niciun fel de daune, indiferent de natura acestora, incluzând daune directe şi/sau indirecte, rezultate din sau având legătura cu vizualizarea cursurilor şi/sau accesarea oricăror materiale şi/sau folosirea oricărui conţinut a acestora, indiferent de modalitatea de utilizare şi indiferent dacă Societatea  a fost avertizat despre producerea unor astfel de daune sau posibilitatea producerii era în mod rezonabil previzibilă.

7.19. Unele jurisdicţii nu permit limitarea răspunderii în anumite cazuri sau pentru anumite tipuri de daune şi/sau vătămări şi în aceste cazuri drepturile dumneavoastră prevăzute de reglementările legale imperative nu vă sunt afectate, iar excluderile şi limitările de mai sus nu se vor aplica în cazurile interzise în mod expres de reglementările legale în vigoare.

7.20. În măsura în care răspunderea Societăţii poate fi atrasă, întreaga răspundere a Societatea va fi limitată (şi nu va excede în nicio circumstanţă) contravaloarea sumelor plătite de utilizator către Societate pentru pachetele de curs, bunurile şi experienţele în  legătură cu care se solicita pierderile, daunele, costurile şi/sau cheltuielile; în măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare aceasta stabileşte limita maximă a răspunderii Societatea şi orice alte răspunderi (incluzând fără limitare răspunderi pentru daune şi/sau pierderi indirecte şi/sau consecventiale) ale Societatea sunt în mod expres excluse.

7.21. Dumneavoastră sunteţi de acord să utilizaţi cursurile şi materialele în conformitate cu toate legile în vigoare aplicabile, inclusiv legile din România şi sunteţi singurul responsabil pentru acest lucru. Fără a afecta generalitatea celor anterior menţionate, în cazul în care sunteţi persoana fizică, dumneavoastră trebuie să aveţi vârsta minimă legală pentru a achiziţiona, vizualiza şi folosi pachetele de curs, materialele, bunurile şi experienţele, dar în niciun caz mai puţin de 18 ani. Pachetele de curs, bunurile şi experienţele pot fi achiziţionate şi/sau folosite de minori numai după ce reprezentanţii lor legali au fost de acord cu/au acceptat în numele minorilor prezentele termeni şi condiţii şi/sau prezentele termeni şi condiţii au fost acceptate cu încuviinţarea şi/sau autorizarea  reprezentanţilor lor legali, după caz şi dacă este cazul, şi în conformitate cu reglementările legale aplicabile.

7.22. În măsura în care Societatea va permite acest lucru pe site, utilizatorii vor putea face/trimite comentarii, review-uri, rating-uri şi orice alte comunicări, sugestii, întrebări sau informaţii(toate şi oricare denumite în continuare şi “informaţiile”), dacă respecta orice reguli impuse de Societate şi fără a limita generalitatea celor anterior menţionate dacă limbajul acestora este civilizat, iar conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător,ofensator, jignitor, nu tulbură în nici un fel viaţă privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, nu serveşte unor campanii de promovare care nu au legătură cu Societatea, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Utilizatorii trebuie să să se asigure că informaţiile introduse de ei: i) sunt realiste, corecte, neinselatoare şi în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părţi, drepturile de autor, de marcă, de licenţă sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate; ii) nu fac referire direct sau indirect la alte produse şi/sau persone ce promovează vânzarea şi cumpărarea de produse sau servicii; iii) nu conţin materiale de natura publicitară.
Înscrierea de informaţii se poate face de către utilizatori în secţiunile corespunzătoare fiecărui tip de informaţii.
În cazul în care oricare din informaţii nu respecta cele anterior menţionate, Societatea are dreptul să le elimine fără îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile.
În momentul înregistrării unei anumite informaţii, utilizatorul acorda Societăţii o licenţă neexclusivă, perpetuua, irevocabilă, nelimitată teritorial şi dau dreptul Societăţii de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publică, traduce, distribui şi de a afişa acea informaţie.
În măsura în care dumneavostra încărcaţi orice informaţii pe site-ul Societăţii, declaraţi că deţineţi toate drepturile pentru conţinutul respectiv sau că dispuneţi de o autorizaţie sau de un alt tip de permisune legală pentru a-l încărca şi că respectivul conţinut nu încalcă vreo reglementare în vigoare şi că încărcarea se face doar conform celor permise de Societate.

7.23. Prin furnizarea/încărcarea/trimiterea/punerea la dispoziţie în orice fel a oricărui conţinut în cadrul/prin intermediul site-ului, dumneavoastră acordaţi Societăţii un drept gratuit, neexclusiv, irevocabil, perpetuu şi transferabil de a folosi respectivul conţinut.

7.24. Dumneavoastră luaţi la cunoştinţa şi sunteţi de acord în mod expres cu faptul că niciun act, indiferent de natura acestuia, incluzând orice informaţie, acţiune, omisiune sau recomandare din partea oricărei părţi, nu va constitui vreo garanţie privind cursurile şi/sau materialele şi/sau orice conţinut al acestora.

7.25. Dumneavoastră luaţi la cunoştinţa şi sunteţi de acord în mod expres cu faptul că Societatea nu garantează şi nu este răspunzător, în niciun fel şi în niciun mod, pentru vreun rezultat al folosirii cursurilor şi/sau materialelor şi/sau orice conţinut al acestora şi/sau ca acestea vor întruni nevoile şi/sau cerinţele dumneavoastră.

7.26. Utilizatorul are obligaţia de a apăra şi despăgubi Societatea de şi împotriva oricăror reclamaţii, plângeri şi/sau acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea de către utilizator  a unor drepturi de proprietate intelectuală sau altor drepturi protejate, precum şi pentru orice daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură în legătură cu folosirea informaţiilor conţinute în site-ul idbs şi/sau nerespectarea termenilor şi condiţiilor şi/sau cu îndeplinirea necorespunzătoare de către utilizator a oricăror obligaţii şi/sau în legătură cu folosirea necorespunzătoare a bunurilor şi/sau cursurilor şi/sau materialelor şi/sau oricărui conţinut al acestora.

7.27. În cazul în care profesioniştilor, având în vedere că, fiecare Parte a luat/va lua la cunoştinţă de şi va prelucra o serie de date cu caracter personal ale reprezentanţilor  şi/sau asociaţilor celeilalte Părţi şi/sau ale persoanelor de contact ale celeilalte Părţi şi/sau ale altor persoane din partea celeilalte Părţi care sunt implicate în executarea unui raport juridic intre Părţi, şi care, în principal, au fost furnizate, direct sau indirect, de cealaltă Parte (toate persoanele anterior menţionate fiind denumite în cadrul prezentelor termeni şi condiţii “persoanele implicate în executare”, iar toate datele cu caracter personal ale persoanelor anterior menţionate fiind denumite în continuare “datele cu caracter personal ale persoanelor implicate în executare”), Părţile sunt de acord cu următoarele:

A. Părțile se obliga să prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor implicate în executare doar: i) în vederea executării raporturilor juridice dintre Părţi; ii) în vederea îndeplinirii unor obligaţii legale ; iii) în scopul intereselor legitime urmărite de respectiva parte sau de o terţă parte, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal; iv) pe perioada necesară acestor prelucrări, atâta timp cât este necesar pentru executarea raporturilor juridice dintre Părţi şi atâta timp cât este necesar conform reglementarilor legale în vigoare; v) în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în cadrul prezentelor termeni şi condiţii “Regulamentul General privind Protecţia Datelor” sau “ Regulamentul” sau “GDPR”) precum şi orice reglementări de suplimentare şi/sau implementare a GDPR în România (toate împreună cu GDPR denumit în cadrul prezentelor termeni şi condiţii şi „reglementările privind prelucrarea datelor cu caracter personal”).

B. Părțile declară că în executarea raporturilor juridice dintre Părţi vor stabili în mod individual scopul și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal ale persoanelor implicate în executare și în acest context vor acționa în calitate de operatori independenți.

C. Fiecare Parte va depune toate diligentele pentru a informa persoanele implicate (din partea sa) în executare despre : i) dezvăluirea către cealalata Parte a datelor cu caracter personal ale persoanelor implicate în executare; ii) concret despre datele cu caracter personal ale persoanelor implicate în executare care au fost/vor fi dezvăluite ; iii) despre scopurile pentru care au fost/vor fi dezvăluite, şi anume, spre exemplu, în vederea încheierii şi/sau executării raporturilor juridice dintre Părţi, după caz; iv) despre perioada cât vor fi prelucrate datele cu caracter personal/criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; v) drepturile persoanelor implicate în executare în conformitate cu reglementările privind prelucrarea datelor cu caracter personal; vi) orice alte informaţii (despre care are la cunoştinţa şi) care trebuie furnizate persoanelor implicate în executare ca şi persoane vizate.

D. Fiecare Parte va aplica măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

E. Fiecare Parte va obţine consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor implicate în executare de la persoanele implicate (din partea sa) în executare, în măsura în care acest consimţământ este necesar conform reglementarilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

F. Profesionistul va informa persoanele implicate(din partea sa) în executare ca datele lor cu caracter personal ale persoanelor implicate în executare vor fi prelucrate conform Politicii de prelucrare a datelor şi le va oferi spre consultare această politică sau link-ul către această politică.

7.28. Accesarea şi/sau utilizarea site-ului şi/sau şi exprimarea oricărei intenţii de achiziţionare a oricăror pachete de curs şi/sau bunuri şi/sau experienţe şi/sau achiziţionarea oricăror pachete de curs şi/sau bunuri şi/sau experienţe şi/sau vizualizarea oricăror cursuri, nu oferă utilizatorului şi nu va fi interpretată în sensul transmiterii sau conferirii vreunui drept către utilizator cu privire la informaţiile pe care le accesează şi/sau utilizează şi/sau viuzualizeaza.

7.29. Toate drepturile asupra site-ului şi conţinutului acestui site, incluzând fără limitare drepturile de autor sau mărcile, sunt proprietatea Societăţii sau aparţin altor proprietari de conţinut şi prin prezentele termeni şi condiţii nu se acorda utilizatorului nici un drept de a utiliza vreo marcă sau alt logo sau alt tip de conţinut, indiferent de natura acestuia, care se regăseşte pe site. În consecinţă este necesară obţinerea acordului Societăţii şi proprietarului de conţinut pentru utilizarea oricărui conţinut. În cazul în care conţinutul aparţine altor proprietari de conţinut Societatea nu este responabila în nici un fel şi în nici un mod pentru acest conţinut şi utilizatorul îşi asumă faptul că este posibil ca Societatea  să nu fi făcut nici o verificare cu privire la conţinut.

7.30. Societatea  nu îşi asumă nici o culpă şi nu accepta nici o responsabilitate, de nici un fel, pentru conţinutul şi/sau termenii şi condiţiile de utilizare ale nici unui site, indiferent de natura acestuia, incluzând acele site-uri de pe care poţi accesa site-ul idbs sau care pot fi accesate prin intermediul site-ului idbs.

7.31. Conţinutul din site este prezentat şi furnizat “aşa cum este”, fără nici o promisiune, reprezentare sau garanţie de vreun fel, expresa sau implicită, sau obligaţie sau responsabilitate, în ceea ce priveşte calitatea,  acurateţea, completitudinea sau eficienta respectivului conţinut.

7.32. În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, Societatea nu poate garanta că poate asigura tot timpul şi în toate cazurile confidenţialitatea comunicaţiilor prin intermediul acestui site; Comunicaţiile prin internet nu sunt sigure şi de aceea Societatea nu îşi asumă nici o culpă şi nu accepta nici o responsabilitate, de nici un fel, pentru conţinutul,deplinătatea şi exactitatea informaţiilor conţinute în comunicare prin internet şi nici pentru vreo pagubă, de orice fel, cauzată de viruşi. De asemenea Societatea nu garantează că site-ul nu poate fi afectat de viruşi sau de alte acţiuni care pot genera defecţiuni sau alte pierderi şi nu accepta nici o responsabilitate pentru acestea. Societatea nu garantează că informaţia de pe site nu poate avea erori sau lipsuri dar va depune toate diligentele pentru a corecta erorile sau lipsurile după ce Societatea ia la cunoştinţă despre acestea. Societatea nu poate garanta furnizarea neîntreruptă a site-ului. Societatea nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise din partea Societăţii sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător. Informaţiile incluse pe site au caracter informativ iar utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu, Societatea fiind exonerata de orice răspundere.

7.33. Informaţiile conţinute în site-ul idbs şi/sau termenii şi condiţiile pot fi modificate fără previz. Este obligaţia dumeavoastră(utilizatorului) că ori de câte ori accesaţi site-ul şi/sau a orice pagină de pe site şi/sau accesaţi şi/sau folosiţi în orice mod, orice informaţii de pe site  să verificaţi dacă informaţiile conţinute în site-ul idbs şi/sau termenii şi condiţiile au fost modificate(i). Anumite clauze ale termenilor şi condiţiilor pot fi înlocuite, modificate şi/sau circumstanţiate de anumite clauze aflate pe diferite pagini ale site-ului şi viceversa sau se pot afla în legătură cu acestea  şi în consecinţă trebuie să verificaţi toate informaţiile conţinute în site-ul idbs şi/sau termenii şi condiţiile, ori de câte ori accesaţi site-ul şi/sau a orice pagină de pe site şi/sau accesaţi şi/sau folosiţi în orice mod, orice informaţii de pe site.Prin accesarea site-ului şi/sau a oricărei pagini de pe site şi/sau prin accesarea şi/sau folosirea în orice mod a oricărei informaţii de pe site, indiferent de modalitatea de folosire, după realizarea modificărilor anterior menţionate, sunteţi de acord cu şi acceptaţi să vi se aplice toţi termenii şi condiţiile, aşa cum au fost modificate. Orice modificări îşi produc efectul de la data publicării acestora pe site.

7.34. În cazul în care prin accesarea site-ului şi/sau a oricărei pagini de pe site şi/sau prin accesarea şi/sau folosirea în orice mod a oricărei informaţii de pe site, indiferent de modalitatea de folosire, rezultă necesitatea efectuării oricăror cheltuieli de către utilizator acestea vor cădea în sarcina utilizatorului.

7.35. Utilizatorul nu are  dreptul să creeze linkuri către site fără acordul prealabil scris al Societăţii.

7.36. Societatea îşi rezerva dreptul, la discreţia sa, să limiteze sau să înceteze accesul total şi/sau parţial la site şi/sau la conţinutul aflat pe site, fără preaviz sau alte obligaţii.

7.37. Oricare şi toate comunicările trimise de Societate sunt private şi confidenţiale, pot conţine drepturi de autor, pot fi protejate legal sau în alt mod împotriva dezvăluirii. Dacă nu sunteţi destinatarul care trebuie să primească aceste comunicări, sunteţi notificat prin prezenta ca orice dezvăluire, copiere, distribuire sau folosirea în alt mod, sau iniţierea oricărei acţiuni bazată pe conţinutul oricărei informaţii din acest comunicări este strict interzisă şi poate fi ilegală. Dacă nu sunteţi destinatarul care trebuie să primească acest comunicări, vă rugăm să ştergeţi imediat aceste comunicări şi oricare din fişierele ataşate acestuia, să nu le deschideţi, copiaţi, păstraţi sau folosiţi în orice alt mod pe acestea şi nici o parte a acestora, în nici un scop, să nu dezvăluiţi în totalitate şi/sau în parte conţinutul acestora şi vă rugăm să telefonaţi către sau să notificaţi expeditorul imediat, returnând comunicarea.

7.38. Societatea va depune diligente rezonabile pentru a asigura disponibilitatea cursurilor şi materialelor 24/24 ore, 7/7 zile. Vor fi însă situaţii în care accesul la acestea şi/sau folosirea acestoira vor fi limitate şi/sau întrerupte pentru întreţinere, modificări, reparaţii de urgenţă, datorită oricăror probleme cu orice echipamente şi/sau comunicaţii (electronice) care asigura/permit accesul la acestea şi/sau folosirea acestora sau datorită subcontractorilor sau furnizorilor care sunt în conexiune cu accesul la acestea şi/sau folosirea acestora. Societatea va lua măsuri rezonabile să minimizeze orice astfel de probleme în măsura în care ţine de controlul rezonabil al Societăţii. Societatea nu va fi responsabil în niciun caz şi în nicio măsură în orice astfel de cazuri în care accesul la acestora şi/sau folosirea acestora vor fi limitate şi/sau întrerupte.

7.39. Utilizarea site-ului şi a oricărui conţinut din site, se fac pe răspunderea exclusivă a utilizatorului.

Dispoziţii finale

8.1. Neluarea anumitor măsuri sau neexercitarea într-un anumit timp a anumitor drepturi  de către Societate nu înseamnă că a renunţat la luarea respectivelor măsuri sau exercitarea respectivelor drepturi.

8.2. Acest site internet poate fi accesat de oriunde din România şi de oriunde din lume. Societatea nu oferă nici o asigurare, declaraţie sau reprezentare că, conţinutul acestui site se supune legilor, indiferent de natura acestora, a altor ţări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul sau şi este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se afla.

8.3. Site-ul idbs (incluzând termenii şi condiţiile) va fi interpretat, i se va aplica şi va fi guvernat de legea romana, care este legea aplicabilă în cazul oricărei dispute care poate apărea în legătură cu prezentul site, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi. În măsura maximă permisă de reglementările legale în vigoare, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest acest site şi/sau în legătură cu accesarea acestui site şi/sau a oricărei pagini de pe site şi/sau şi/sau în legătură cu accesarea şi/sau folosirea în orice mod a oricărei informaţii de pe site, indiferent de modalitatea de accesare şi/sau folosire şi/sau şi în legătură cu exprimarea oricărei intenţii de achiziţionare a oricăror pachete de curs şi/sau bunuri şi/sau experienţe şi/sau în legătură cu achiziţionarea oricăror pachete de curs şi/sau bunuri şi/sau experienţe şi/sau în legătură cu orice raport juridic intre utilizator şi Societate în legătură cu prezentul site şi/sau orice pavhete de curs şi/sau bunuri şi/sau experienţe, se va soluţiona de instanţele competente din Bucureşti care vor avea jurisdicţie exclusivă, în legătură cu legea românească, excluzând posibilitatea referirii la conflictele de legi şi utilizatorul accepta accest lucru şi nu va/vor fi guvernate în niciun caz de Convenţia Naţiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri, a cărei aplicare este exclusă în mod expres.

8.4. În cazul în care pe varianta în limba romană a site-ului apar informaţii în limba engleză, utilizatorul este responsabil pentru completă şi corectă înţelegere a tuturor informaţiilor. În toate cazurile utilizatorul este responsabil pentru completă şi corectă înţelegere a tuturor informaţiilor de pe site.

8.5. În plus faţă de prezenţii termeni şi condiţii şi termenii şi condiţiile speciale se vor putea aplica şi termenii şi condiţiile convenţiilor privind achiziţionarea anumitor bunuri şi/sau experienţe.

8.6. Societatea nu este responsabilă pentru capacitatea şi aptitudinile utilizatorului de a accesa ori utiliza site-ul şi nici pentru rezultatele unor astfel de acţiuni.

8.7. Utilizatorul garantează că nu va accesa şi utiliza site-ul şi/sau informaţiile cuprinse în acesta în scopuri ilegale.

8.8. Societatea poate utiliza adresele de poştă electronică ale utilizatorilor, obţinute cu ocazia accesării acestui site de către utilizatori şi/sau cu ocazia creării unui cont pe site şi/sau cu ocazia achiziţionării de bunuri şi/sau experienţe şi, în scopul efectuării de comunicări referitoare la produse sau servicii similare care vor fi prezentate pe site. Utilizatorii au dreptul de a se opune unei asemenea utilizări, atât la obţinerea adresei de poştă electronică, cât şi cu ocazia fiecărui mesaj, în cazul în care clientul nu s-a opus iniţial.

8.9. În cazul în care anumiţi termeni sau condiţii devin inaplicabili aceasta nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalţi termeni sau condiţii, care vor continua să rămână în vigoare şi să producă efecte juridice ca şi cum termeni sau condiţiile deveniţi inaplicabil ar fi fost nescrişi.

8.10. Limitările sau excluderile oricăror garanţii sau răspunderi conţinute în prezentele termini şi condiţii nu afectează şi nu prejudiciază drepturile legale ale utilizatorului care este consumator.

8.11. Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern şi/sau împrejurare externă, independente de voinţa părţii care invocă forţă majoră, cu caracter excepţional, absolut invincibil şi inevitabil, absolut imprevizibil şi de neînlăturat, şi care împiedică sau întârzie, total sau parţial, îndeplinirea obligaţiilor izvorând din aceşti termeni şi condiţii. Nu este considerat forţă majoră un eveniment care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi. Forţa majoră trebuie constatată de o autoritate competentă. Forţă Majoră apara de răspundere partea care o invoca, dar numai în măsură şi pentru perioada în care partea este împiedicată sau întârziată să-şi execute obligaţia din pricina situaţiei de forţă majoră. Fiecare parte va depune toate diligentele pentru a reduce cât mai mult posibil efectele rezultând din forţă majoră. Partea care invocă forţa majoră va comunica în scris, celeilalte părţi, dovada intervenirii cazului de forţă majoră, în maxim 5 zile de la apariţia acestuia. Aceeaşi procedură şi modalitate de notificare se aplică şi pentru încetarea situaţiei de forţă majoră.  

8.12. Societatea poate trimite orice comunicări şi/sau notificări la adresa (de email) comunicată în orice fel de utilizator. Comunicările electronice constituie mijloace de probă depline privind raporturile juridice dintre părţi şi comunicările între acestea.

8.13. Prin accesarea acestui site şi/sau a oricărei pagini de pe site şi/sau prin accesarea şi/sau folosirea în orice mod a oricărei informaţii de pe site, indiferent de modalitatea de accesare şi/sau folosire, şi/sau prin exprimarea oricărei intenţii de achiziţionare a oricăror bunuri şi/sau experienţe şi/sau prin achiziţionarea oricăror bunuri şi/sau experienţe, utilizatorul declara  că are capacitatea să accepte să respecte termenii şi condiţiile şi să achiziţioneze orice bunuri şi/sau experienţe.

8.14. Prin accesarea acestui site şi/sau a oricărei pagini de pe site şi/sau prin accesarea şi/sau folosirea în orice mod a oricărei informaţii de pe site, indiferent de modalitatea de accesare şi/sau folosire, şi/sau prin exprimarea oricărei intenţii de achiziţionare a oricăror bunuri şi/sau experienţe şi/sau prin achiziţionarea oricăror bunuri şi/sau experienţe, utilizatorul declara  că nu este în stare de nevoie, că are cunoştinţele necesare şi experienţa necesară pentru a înţelege prezentele termeni şi condiţii şi  declară că nu sunt îndeplinite conditile pentru aplicarea leziunii.

8.15. Prin accesarea acestui site şi/sau a oricărei pagini de pe site şi/sau prin accesarea şi/sau folosirea în orice mod a oricărei informaţii de pe site, indiferent de modalitatea de accesare şi/sau folosire, şi/sau prin exprimarea oricărei intenţii de achiziţionare a oricăror bunuri şi/sau experienţe şi/sau prin achiziţionarea oricăror bunuri şi/sau experienţe, utilizatorul declara că îşi asumă orice schimbări excepţionale şi/sau imprevizibile ale împrejurărilor intervenite, incluzând fără limitare orice schimbări care ar face vădit injustă obligarea uneia din părţi la executarea obligaţiei, precum şi orice riscuri referitoare la aceste schimbări şi confirmă inexistenta dreptului de a solicita în instanţă adaptarea sau încetarea prezentelor termeni şi condiţii în caz de impreviziune.

8.16. Prin accesarea acestui site şi/sau a oricărei pagini de pe site şi/sau prin accesarea şi/sau folosirea în orice mod a oricărei informaţii de pe site, indiferent de modalitatea de accesare şi/sau folosire, şi/sau prin exprimarea oricărei intenţii de achiziţionare a oricăror bunuri şi/sau experienţe şi/sau prin achiziţionarea oricăror bunuri şi/sau experienţe, utilizatorul declara  că este de acord cu termenii şi condiţiile şi cu orice clauze din cuprinsul prezentelor termeni şi condiţii care pot fi considerate neuzuale.